fbpx
Õigusraamistiku väljatöötamine

Pidevalt areneval digitaalsel maastikul aitavad kaasaegsed, rahvusvahelisi standardeid järgivad, riigi konkreetsetele vajadustele kohandatud põhimõtted ja õigusraamistikud digimaailmas turvaliselt toimetada. Need raamistikud toetavad riigi digiökosüsteemi säilenõtkust ning suurendavad kodanike ja ettevõtete usaldust. Selged põhimõtted ja tasakaalustatud õigusaktid toetavad innovatsiooni ja digisiiret, samas kui lihtsad ja selged küberturvalisuse seadused kaitsevad kriitilise tähtsusega infotaristut võimalike küberohtude ja rünnakute eest.

E-riigi Akadeema (eGA) meeskonda kuuluvad õiguseksperdid tagavad, et riiklikud õigusaktid ja põhimõtted on kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste normide ja parimate tavadega. See on teiste riikidega harmooniliste suhete hoidmiseks ja rahvusvaheliseks koostööks ülioluline. Pöörduge eGA poole, et saada riigile kohandatud õigusraamistikke, mis võimaldavad esilekerkivatele probleemidele kiiresti reageerida ja tehnoloogiliste arengutega kaasas käia.

Mida me pakume

eGA aitab digitaliseerimise ja küberturvalisuse põhimõtete ja õigusraamistike väljatöötamisel järgmiste tegevustega:

  • Olemasolevate põhimõtete ja õigusraamistike hindamine, tuvastamaks kriitilisi kitsaskohti küberturvalisuses ja digiõiguses
  • Nõustamine ja koolitamine infoühiskonna ja küberturvalisuse raamistike küsimustes
  • Põhimõtete ja õigusraamistike loomine, mis on kooskõlas riiklike huvide, valdkonna seaduste ja rahvusvaheliste tavadega