fbpx

Avatud valitsemise ja digivõimekuse koolitusprojekt omavalitsustele tegi avalöögi Tartumaal

18.11.2021

Eile alustas E-riigi Akadeemia omavalitsusjuhtidele suunatud koolitusprojektiga, milles viiakse läbi kaheksa avatud valitsemise ja digivõimekuse arendamise töötuba üle Eesti. Esimene koolitus toimus enam kui 22 osalejaga Tartumaal.

Koolituste eesmärgiks innustada kohalikke omavalitsusi edendama avatud valitsemist ja selleks kasutusele võtma uusi digilahendusi.

Koolitusprojekti eestvedaja Kristina Reinsalu sõnul on hästi kavandatud ja teostatud inimeste informeerimine ja kaasamine otsustesse kohaliku elu arendamise võti. „Elanikud ei ole rahul kõrvaltvaatajaks olemisega – nad soovivad uusi võimalusi ja näitavad üles tahet otsuste tegemisel kaasa lüüa olgu selleks eelarve, avaliku ruumi planeerimine või toetused. Eesti omavalitsused pakuvad hulgaliselt e-teenuseid, kuid suuremat tähelepanu vajab elanike (digitaalne) kaasamine. Usume, et heade näidete ja inspiratsiooni jagamine töötoas hõlbustab kaasamise heade tavade kasutamist Eesti omavalitsustes,“ märkis Kristina Reinsalu.

Foto: Rainer Länts

 

Esimesel koolitusel Tartumaal tutvustasid E-riigi Akadeemia eksperdid avatud valitsemise peamisi teemavaldkondi, varasemate projektide ning uuringute tulemusi ning projektis läbi viidud uuringut, millest selgusid praegused murekohad. Uuringus osalenud omavalitsuste esindajate hinnangul ei saa nad veel piisavalt hästi hakkama dialoogi loomise ja hoidmisega ega koostööga elanike ja kogukondadega. Rahuldavaks hinnati elanike oskusi tarbida e-teenuseid ja e-osalemise võimalusi.

Foto: Koolitusel osalejad

 

Nii inspiratsiooni kui ka praktilist nõu andsid Elva ja Tartu valla kogemuslood sellest, kuidas erinevate lahendustega on avatud valitsemise probleeme lahendatud. Näiteks Elva kasutab elanikega suhtlemiseks äppi, Tartu vald esitleb ruumiinfot aktraktiivsemalt geoportaali abil.

Saadud inspiratsiooni ja kogemuste toel panid osalejad grupitöödena kirja võimalikud uued avatud valitsemise tegevused. Koolitusel osalenud rõhutasid tagasisides teiste omavalitsuste kogemuste ja parimate näidete väärtust, mis andis mõtteid uute lahenduste kasutuselevõtuks. Uute mõtete vajalikkust kinnitas ka üks koolitusel osalenu, lisades: „Kaasata saab alati rohkem!“

Foto: Koolitusel osalejad

 

Kodutööna peavad osalenud omavalitsused tegevusi täpsustama ja visandama oma avatud valitsemise tegevuskava neljaks aastaks. Plaanitavaid tegevusi ja elluviimiskava tutvustavad osalejad 2.detsembril virtuaalsena toimuval jätkuseminaril.

2022.aastal viib E-riigi Akadeemia omavalitsustele läbi veel viis avatud valitsemise töötuba ja 2023. aastal kaks.

 

Töötoad viiakse läbi sotsiaalteenuste riigihanke „Avatud valitsemise põhimõtete rakendamise ja digivõimekuste arendamise töötubade ettevalmistamine ja läbiviimine“(viitenumber 234270) tulemusena. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist tegevuse “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames. Projekti elluviija on E-riigi Akadeemia.