fbpx

Koostöös E-riigi Akadeemiaga läbi viidud kaheksa projekti raames on paljud Ukraina riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud osalenud koolitustel Tallinnas. Osalejad on omandanud teadmisi erinevates valdkondades – digitaalsest dokumendihaldusest mobiilirakenduste kasutamiseni omavalitsustes ning koosvõimeraamistikku loomiseni riigis. Rootsi ning Eesti valitsuste toel ning koostöös E-riigi Akadeemiaga on Ukraina teinud suuri edusamme e-valitsemise rakendamisel ka valitsuse tasandil:

  • loodud on Ukraina arendamise eestvedajaks olev E-valitsuse Riikliku Agentuur,
  • kasutusele on võetud Eestis arendatud turvaline andmevahetussüsteemi Trembita,
  • parendatakse avalike teenuste pakkumist, varustades avalikud teenusekeskused kaasaegse infosüsteemiga (Vulyk), mille üheks lisaboonuseks on korruptsiooni vähendamine;
  • Ukraina kohalikud omavalitsused on juurutanud IT-lahendusi, et osutada oma asutustele ja kodanikele e-teenuseid.