fbpx

Küberturvalisus

Riigi küberruum, digiühiskond ja e-teenused moodustavad keeruka keskkonna, mis ei saa ohutult eksiteerida kindla küberturvalisuseta. Valitsustel ja organisatsioonidel lasub tohutu vastutus küberturbealase võimekuse arendamisel ja säilitamisel, et tagada digiteenuste ohutu kasutus. E-riigi Akadeemia (eGA) küberturbespetsialistidel on vajalikud ekspertteadmised, et tagada e-riigi/e-valitsemise ohutu arendamine ning muuta riigi küberruum usaldusväärseks keskkonnaks.

 

Koolitus-, konsultatsiooni- ja uuringuvaldkonnad

eGA osutab teenuseid, mis aitavad valitsustel tagada oma riigi turvaline küberkeskkond ja arendada e-valitsemist:

 • keskendudes riigi küberturbe organisatsiooniliste, seadusandlike ja tehniliste aspektide kaardistamisele ja arendamisele,
 • nõustades valitsusorganisatsioone küberturbealaste teadmiste parendamisel, tegevuspõhimõtete väljatöötamisel ja õigusaktide koostamisel, organisatsioonide võimekuse suurendamisel, erinevate turvatehnoloogiate rakendamisel ning koostöö arendamisel teiste riikide või organisatsioonidega.

Poliitikakujundus

 • Küberturvalisuse strateegia ja rakenduskava
 • Küberturvalisuse tegevuskava ja arengukava
 • Konkreetsed poliitikadokumendid

Õigusnormid

 • Küberturvalisuse õigusaktide koostamine
 • Küberturvalisuse standardid ja baasturvalisuse raamistikud
 • Küberturvalisuse sertifitseerimissüsteem

Organisatsiooniline võimekus

 • Organisatsiooniline raamistik (struktuur, rollid ja vastutus)
 • CERT/CIRT-alase võimekuse arendamine
 • CIIP-alase võimekuse arendamine
 • Küberturvalisuse kriisiohjamissüsteem
 • Küberpolitsei võimekuse arendamine
 • Küberkaitse võimekuse arendamine

Turvatehnoloogia

 • Elektrooniline isikutuvastus
 • Elektroonilised usaldusteenused (digiallkiri, mobiil-ID, Smart-ID)
 • Turvaline koostalitlusraamistik

Koolitus ja teadlikkus

 • Küberturvalisuse teavitus ja koolitused (tegevuspõhimõtted ja raamistikud)
 • Õppekavade väljatöötamine kõrgkoolidele, koolidele ja organisatsioonidele
 • Küberturvalisuse õppused (intsidendi- ja kriisihaldus)
 • Teadlikkuse tõstmine (demod, kampaaniad, üritused, materjalid)

Uurimis- ja arendustegevus

 • Küberturvalisuse olukorra ülevaade/hinnang
 • Parimate tavade analüüs
 • Riikide küberturvalisuse võrdlus
 • Arengusuundade ja ohtude analüüs
 • Küberturvalisuse uurimis- ja arenduskava koostamine

Pakutav tegevuste ja väljatöötatavate materjalide kogum hõlmab poliitikadokumente, soovitusi, konsultatsioone, koolitusi ja õpitubasid, õppereise, abi konverentside korraldamisel, teadlikkuse tõstmise üritusi ja materjale, analüüse ja uuringuaruandeid ning vajadusel tuge tehnoloogia rakendamisel.

 

Konsultatsiooniprotsess

Koostöös tellijaga määratleme projekti eesmärgid ning otsime selle rahastamisvõimalusi.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust info @ ega.ee.

 

Tutvu meie edulugudega 

Riiklik küberturvalisuse indeks

E-riigi Akadeemia turvaeksperdid on loonud tööriista riikide küberturbealase võimekuse hindamiseks ja arendamiseks. Indeksi peamine eesmärk on tõsta esile küberturvalisusega seotud probleemid, mis vajavad valitsuse tähelepanu, ning aidata suurendada riikide küberturbealast võimekust.

Lisateave riikliku küberturvalisuse indeksi kohta

 

ELi idapartnerluse piirkonna küberturvalisuse uuring

Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas läbi viidud küberturvalisuse uuring annab ülevaate digiturvalisuse olukorrast ELi idapartnerluse riikides. Samuti antakse nende riikide valitsustele soovitusi küberturvalisuse taseme tõstmiseks oma riigis.

Lisateave ELi idapartnerluse piirkonna küberturvalisuse uuringu kohta

 

Küberturbealase võimekuse suurendamine Moldovas

E-riigi Akadeemia on alates 2012. aastast toetanud Moldovat küberturbealase võimekuse suurendamisel. Moldova rakendab riiklikku küberturvalisuse kava ning on koostanud kõikidele valitsusorganisatsioonidele küberturvalisuse põhinõuded.

Loe lisaks meie projektide kohta: Usaldusväärne ja turvaline digiühiskond Moldovale ja Moldova küberturbealane võimekus.

 

Eksperdid