fbpx
Digivalitsemise analüüs

Digitehnoloogiad aitavad riike saavutada oma arengueesmärke. Tuginedes rikkalikule kogemusele ja parimatele rahvusvahelistele tavadele pakub eGA valitsustele ja kodanikuühendustele e-valitsemise hetkeolukorra analüüsi ja hindamist, aitab välja töötada tõhusaid strateegiaid ja tegevuskavasid, et digitaliseerimisprojekte edukalt ellu viia.

eGA eksperdid on kogenud analüütikud ja praktikud, kes töötavad välja spetsiaalselt teie riigi või organisatsiooni eesmärkidele vastavad lahendused. Kasutame selleks parimaid tavasid, kaasame huvirühmi ja töötame välja mõjusad digisiirde põhimõtted.

Mida me pakume

eGA aitab e-valitsemise hetkeolukorra analüüsimisel ja hindamisel järgmiste tegevustega:

  • Uuringute läbiviimine (desk research)
  • Huvirühmade määratlemine
  • Mitmesuguste küsimustike koostamine
  • Peamiste huvirühmade intervjueerimine
  • Üksikasjalike aruannete koostamine, mille põhjal saab luua strateegia ja koostada tegevuskava