fbpx

Millega tegeleme

eGA toetab riikide kesk- ja omavalitsuste juhte digimuutuste kavandamisel ja läbiviimisel olukorra kaardistamise, konsultatsioonide, koolituste ja lahenduste juurutamisega, aidates kaasa nutikate, jätkusuutlike ja tõhusate e-valitsemise, e-demokraatia ja küberturvalisuse lahenduste loomisele.

E-riigi Akadeemia teenused
  • Avatud valitsemise ja kaasava eelarve strateegiate ja tegevuskavade arendamine

eGA aitab omavalitsustel muuta valitsemist avatumaks ja sihtrühmi kaasavamaks, olles abiks vastavate tegevuskavade koostamisel, e-lahenduste valikul ja kasutuselevõtul. Samuti nõustame kaasava eelarve kavandamist ja läbiviimist.

 

  • E-riigi poliitika ja strateegia väljatöötamine

E-riigi Akadeemia (eGA) nõustab keskvalitsusi ja omavalitsusi e-valitsemise poliitika ja strateegia väljatöötamisel ning tegevuskava ja eelarve koostamisel.

 

  • E-riiki toetavate õigusaktide väljatöötamine

eGA aitab välja töötada e-riigi rakendamiseks vajalikke õigusakte ja juhendeid.

 

  • Jätkusuutlike organisatsioonide loomine

eGA aitab arendada jätkusuutlikke e-valitsemist juhtivaid ja koordineerivaid organisatsioone, pannes paika osapoolte volitused, rollid ja kohustused. Nõustamine hõlmab ka e-valitsuse organisatsiooni struktuuri ja ametikirjeldusi, kvaliteedi tagamise kontrolli, jätkusuutlikke rahastamismudeleid ja suuremahuliste IKT-projektide juhtimist.

 

  • E-riigi arhitektuuri raamistike arendamine

eGA aitab valitsusi arendada e-riigi arhitektuuri raamistikku, et valitsused mõistaksid ja oskaksid e-teenuste kavandamisel ja loomisel rakendada e-riigi põhiprintsiipe ja põhielemente.

 

  • Tehniliste lahenduste valimise nõustamine

eGA aitab valitsusi valida e-valitsemise rakendamiseks sobivaimad tehnilised lahendused. Nõustamine hõlmab koostalitlusvõime põhimõtete ja lahenduste, digitaalse identiteedi, digitaalse dokumendihalduse, andmebaaside digiteerimise, elektrooniliste maksete, geograafiliste infosüsteemide, mobiilirakenduste ja kõnekeskuste jt lahenduste põhjalikku tutvustust ja nende sobivuse hindamist.

 

  • E-valitsuse usalduse suurendamine

eGA aitab valitsustel suurendada usaldust e-valitsemise vastu, viies läbi uuringuid, mõistmaks inimeste hoiakuid e-valitsemise suhtes, arendades kommunikatsioonistrateegiaid ja -plaane ning nõustades e-teenustega seotud kampaaniaid.

 

  • Küberturvalisuse poliitika arendamine

eGA abistab valitsusi riigi küberturvalisuse poliitikate, nendega seotud õigusaktide ja tegevuskavade väljatöötamisel. Nõustamine hõlmab organisatsiooni võimekuse kasvatamist ja sellega seotud harjutuste ja koolituste läbiviimist.

 

  • Õppereisid ja koolitusseminarid

eGA viib e-valitsemist ja e-Eestit tutvustavaid koolitusi läbi nii Eestis kui ka teistes riikides. Samuti korraldame veebikursusi.

Koolitused annavad osalejatele võimaluse näha Eesti e-valitsemise ökosüsteemi toimimas, saada ülevaade meie õppetundidest ning kohtuda oma ametikaaslastega nii Eestist kui ka oma riigist.

E-õpe aitab huvilistel e-valitsemise teemasse sisse elada ja mõtteid koondada, et nad saaksid oma riigis või asutuses edasisi tegevusi planeerida.

Contact